PROJELERİMİZ

PROJELERİMİZ

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA 2013) kapsamında finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’na Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ile başvurusunu yaptığı “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)” projesi ile Kadıköy Belediyesi 49.888,2 Avro hibe almaya hak kazanmış ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 29 Mayıs 2017 tarihinde hibe sözleşmesi imzalamıştır.

15 Eylül 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan ve 12 ay sürecek olan projenin Genel Hedefi; Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çabalarını Belediye personeli ve Kadıköy sakinlerinin aktif katılımını önceleyen katılımcı bir perspektifle ve küresel ve AB düzeyi strateji ve yöntemleri dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.