Atık Koordinasyon Merkezi

Atık Koordinasyon Merkezi

27.11.2008 tarihinde kurulan Atık Koordinasyon Merkezi; İlçemizdeki cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler ile atık elektrikli ve elektronik eşyaların yasal prosedürler çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve atıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için;

Atık Koordinasyon Merkezi (0216) 414 38 15
Atık Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri;

  • Ambalaj Atıkları Yönetimi ve Kaynağında Diğer Atıklardan Ayrı Toplanması
  • Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Ayrı Toplanması
  • Atık Piller ve Akümülatörlerin Evsel Atıklardan Ayrı Toplanması
  • Organik Atıklar
  • Genel Atık Yönetimi

 Atık Yönetimi
Sürdürülebilir çevre yönetimi, ekonomi ve doğal çevre arasındaki dengenin korunması için, atıkların geri kazanımı en önemli basamaklardan birisidir. Bu nedenle, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller ve Ambalaj Atıklarının geri kazanımı konularında ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen uygulamalar, Atık Yönetim Bürosu tarafından, bilgilendirme çalışmaları ile desteklenmekte ve İlçe genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

Tüm atıklar konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, İlçemiz sınırları dahilindeki işletmeler de yine Atık Yönetim Bürosu elemanları tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Ruhsat başvurusunda bulunan işletmeler, büro elemanlarımız tarafından; Bitkisel Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları ve Plastik Torbalar konusunda bilgilendirilmektedirler.

Ruhsat alınması yönünde gerekli olan Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi için lisanslı firmalara Atık Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirilen işletmeler, atık yağ oluşmadığını beyan ettiklerinde ise noter onaylı taahhüt belgelerini yine Merkezimize iletmektedirler.

Ambalaj Atıkları konusunda ise Kadıköy Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda ruhsat alım-yenileme işlemlerinde yeterli sayıda atık ünitesi temin edecekleri hususunda taahhütte bulunan işletmeler, böylece Belediyenin ambalaj atık toplama sistemine dahil olmaktadırlar.

Geri kazanılabilir atıklarını kaynağında ayrı toplamayan, sözleşmeleri bulunmayan ve plastik torba kullanımına devam ettiği görülen işletmeler Atık Yönetim Bürosu elemanlarınca uyarılmakta, belirtilen usul ve esaslara uymadıkları takdirde haklarında yasal prosedürler uygulanmaktadır.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.