Genel Bilgi

Genel Bilgi

Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Projesi, Kadıköy halkını afetlere karşı korumayı, ilçenin altyapı ve üstyapısını afetlere karşı dayanıklı hale getirerek, güvenli kent yaşamını yaratmayı en önemli hedeflerinden biri olarak görmektedir. Kadıköy İlçesinde karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere ve kriz durumlarına yönelik olarak İlçe-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratmak hedefiyle oluşturulmuştur.

Afete yönelik hazırlık sürecinde yerel yönetimlerin çok önemli görevler üstlenmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak, proje kapsamında afetlere karşı hazırlık, zarar azaltma, afet sonrası müdahale ve iyileştirme konularında planlama çalışmaları yapılmaktadır. Her düzeyde bilgi ve kaynakların paylaşılması temelinde ilerleyen bu çalışmalar yerel ve merkezi yönetimin işbirliğinin yanında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve mahalle gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 

Kadıköy Belediyesinin afete yönelik koruyucu planlama çalışmalarını bir çatı altında toplayan Afet Yönetim Projesi aşağıdaki konu başlıkları ve uygulama alanları altında yürütülmekte ve geliştirilmektedir:

A.Kurumsal Planlama
Kadıköy Belediyesi hizmet gruplarının planlanması, il-ilçe hizmet grupları ve işbirliği yapılan diğer kurumlarla koordinasyonunun sağlıklı olarak yürütülmesi için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

B.Fiziksel Planlama
Afet ve kriz durumlarına yönelik kentsel planlama çalışmaları için veri kaynağı olmak üzere Afet Bilgi Bankası’nın oluşturulması, buradan elde edilen fiziksel verilerle Afet Yerleşim Planı'nın güncellenmesi - geliştirilmesi, toplanan bilgilerin Kadıköy İlçesi’ne ait en güncel kayıtları içeren Kent Bilgi Sistemi ile karşılaştırılarak entegrasyonunun sağlanması çalışmaları yapılmaktadır.

C.Katılım Planlaması
Yerel yönetimlerin yerel çabalara destek vermesi ilkesiyle hareket eden Kadıköy Belediyesi, katılımcı, bilgili ve bilinçli bir toplum yaratılması sürecinde Kadıköylülerle el ele vermiştir. Resmi ya da örgütlü kurtarma ekiplerinin yanı sıra mahalle gönüllüleriyle afete yönelik bir örgütlenme çalışması Afet Yönetim Projesi yürütülmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.