Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

İlgili Yönetmelik: İBB İstabul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği 2014.

Yetki alanlarımız dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul İlan Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” Kuralları çerçevesinde belirlenen reklam öğeleri ile ilgili Müdürlüğümüze gelen başvuru ve şikâyet dilekçeleri incelenmekte, mahallinde kontrolleri yapılmakta, kurallara aykırı bulunanların kaldırılması için yasal işlemler yapılmaktadır.

2015 yılında Müdürlüğümüze iletilen 262 başvuru ve şikayet incelenerek, mahallinde kontrolleri sağlanmış ve uygun olmayan öğelerin kaldırılması için yasal işlemler yapılmıştır.

Görüntü Kirliliği ile Mücadele Çalışmaları: 

İlgili Yönetmelik: 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

İlçemiz genelinde periyodik olarak yürütülen bölge denetimlerimizde; konteyner, duvar, ağaç vb. zeminlere izinsiz olarak asılan afiş ve reklam öğeleri ile ilgili 2015 yılında Müdürlüğümüze iletilen 274 şikâyet ekiplerimizce çözüme kavuşturulmuş, tutanak altına alınan faaliyetler kapsamında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/1 sayılı maddesi uyarınca 26 işletmeye cezai işlem uygulanmıştır.

Bina Cepheleri Rehabilitasyon Projesi:

İlgili Yönetmelik: 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu (21. Madde).

2015 yılında görsel kirlilik ile mücadele çalışmaları kapsamında, Kurbağalıdere Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde 158 işletmeye yasal olmayan tabela, reklam ve eklentilerin kaldırılması amacıyla tebligat yapılmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.