Hava Kirliliği Kontrolü

Hava Kirliliği Kontrolü

Günümüzde, her geçen gün artan hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit etmekte, doğal yaşamı ve insanları ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına ve ilerleyen teknolojiye paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Hava kirlenmesi, insan ve diğer canlılara zarar verecek miktar ve süredeki kirleticilerin, atmosfere karışması olarak tanımlanabilir. Bu kirleticiler doğal veya insan aktiviteleri sonucu atmosfere karışabilirler. Bugün çok önemli bir çevre problemi olan ve özellikle insan sağlığını etkileyen hava kirliliği ilk olarak, atmosfer bileşiklerinin değişmesiyle başlamaktadır. Atmosfer, genellikle içerisine karışan toksinli maddeleri eriterek etkisiz hale getirmesine rağmen meteorolojik ve topografik şartlara bağlı olarak devamlı bir şekilde kirlenmektedir. Çeşitli amaçlarla yakılan ateşler, fabrika, ev bacalarının dumanları ve araçların egzost gazları havaya canlı hayatına zarar veren zehirli gazların (karbon monoksit, kükürt dioksit ve nitrik asit vb.) dış ortama bol miktarda karışmasına neden olur. Mevcut durum hava kalitesini düşürdüğü gibi insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

“Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği” ve 2006/19 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, İlçemiz dâhilinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi hakkında, 23.05.2007 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize yetki devri yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde; ısınma ve pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin umuma ve komşuluk münasebetlerine verdiği zararların olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmaktadır. 

İlçemize ait  Kükürt Dioksit (SO2), Toz (PM10), Karbon Monoksit (CO), Azot Dioksit (NO2), Ozon (O3) miktarlarına göre hava kalitesini gösteren HAVA KALİTESİ HARİTASI ve RAPORLARI  için  TIKLAYINIZ.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.