Kurumsal Planlama

Kurumsal Planlama

İstanbul Valiliği ve Kadıköy Kaymakamlığınca oluşturulan İl-İlçe Acil Yardım Planına uygun bir örgütlenme modelini Kadıköy Belediyesinde uygulamaya koymak için “Kadıköy İlçesi Afet ve  Acil Durum Planı” hazırlanmıştır. Bu plan kapsamında kurum içi yetki ve sorumluluk değerlendirmeleri ve acil durumlarda ve afetlerde en kısa ve en etkin müdahaleyi gerçekleştirilmesi için iş bölümü ve kurumsal kaynak planlaması yapılmıştır.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL PLANLAMA ACİL YÖNETİM PLANI

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.