Su Verimliliği Çalışmaları

Su Verimliliği Çalışmaları

Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Su Verimliliği Projesi: Hızla tükenen doğal su kaynaklarımızın korunması ve 2012 yılında alının gri su meclis karanına örnek teşkil etmesi için 2013 yılında su tüketim miktarı yüksek olan öğrenci yurdumuza lavabo ve banyo sularının (gri su) arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılması için gri su arıtım projesi hazırlanmış ve APK Kurulu’na sunulmuştur. Kurul tarafından kabul edilen proje kapsamında öğrenci yurduna 10 metreküp kapasiteli Gri Su Arıtım Sistemi ve 6,5 metreküplük Yağmur Suyu Toplama Sistemi kurulmuş,  yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet güneş kolektörü yerleştirilmiştir.

http://www.kadikoy.bel.tr/Documents/file/image/resim1.jpg İlçemizin Su ve Atıksu Karakterizasyonun Belirlenmesi Çalışmaları: Kurum ve İlçe ölçeğinde gerçekleştirdiğimiz su verimliliği çalışmalarına yönelik, Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu’nda arıtılmış gri suyun, İlçemizdeki şebeke kullanım suyunun, Kurbağalıdere’nin ve İlçemiz sınırlarındaki plajlarda yüzme suyu kalitesi ve karakterizasyonunun belirlenmesi ve izlenmesine yönelik 53 adet su analizi gerçekleştirilmiştir.

Yüzme suyu kalitesi yönünde gerçekleştirilen analiz sonuçları, bilgilendirme amacıyla internet ortamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

 

 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.