Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

2012 yılında katılım sağladığımız Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırlanan ve 2020 yılına kadar İlçe sera gazı salımlarının %20 oranında azaltım hedeflerinin yer aldığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 06.03.2015 tarih ve 2015/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Meclis Kararı sonrasında, İlçemizin sera gazı envanteri Covenant of Mayors sistemine yüklenmiş ve 2015 yılı içerisinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planımız kabul edilmiştir.  

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanmasının ilk aşamasında İlçe paydaşlarının da yer aldığı “İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Platformu” kurulmuş ve “Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi” ile birlikte 2010 yılı emisyon envanteri hazırlanmıştır.

2010 yılı için İlçedeki sera gazı salımları 1.714.702 tCO2 karbondioksit olarak, kişi başına düşen yıllık değer, 3,27 tCO2 olarak hesaplanmıştır. (Kadıköy’ün 2010 yılı Nüfus miktarı 524.373 kişidir.).
Emisyon envanterinin tamamlanması sonrasında İlçe paydaşlarının katılımı ile 10 Mayıs tarihinde düzenlenen çalıştay ile 2020 yılına kadarki azaltım hedefleri belirlenmiştir.

Kadıköy Belediyesi, binalar, aydınlatma, ulaşım ve bilinçlendirme başlıklarında geliştirdiği 10 proje ile 2020 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %20 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Bu hedefle aynı zamanda kişi başına düşen emisyon miktarının da azaltılacağı öngörülmektedir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.