BAŞVURU

İKLİM ELÇİSİ BAŞVURU FORMU

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2018
1. Grup Toplantı Günleri: Mart 2018, 07 Nisan 2018, 14 Nisan 2018 Cumartesi günleri
2. Grup Toplantı Günleri: 28 Nisan 2018, 05 Mayıs 2018, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günleri

KADIKÖY BELEDİYESİ BÜTÜNCÜL VE KATILIMCI İKLİM EYLEMİ PROJESİ

“Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi-KİEP (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)”,  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığında yürütmektedir.  Projenin genel amacı Kadıköy Belediyesinin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çabalarını Kadıköy sakinlerinin aktif katılımıyla geliştirmek ve hayata geçirmektir.

KATILIMCI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI DANIŞMA TOPLANTILARI

Belediyemiz ile Kadıköy sakinleri ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında katılımcı yöntemlerle daha güçlü ilişkiler kurmak stratejik hedeflerimizdendir. Projemiz kapsamında hazırlanması planlanan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı” için emisyon hedeflerini belirleme ve yol haritasını geliştirme konusunda hem paydaşların hem de Kadıköy sakinlerinin aktif katılımları ile “Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları” gerçekleştirilecektir. Danışma Toplantıları ile taslak plan üzerinde tartışılarak, katılımcı ve demokratik bir yöntemle Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı şekillendirilecektir.
18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü katılımcı ile 2 Grup halinde 3’er hafta sonu (Cumartesi günleri) gerçekleştirilecek Danışma toplantıları ile; katılımcılar iklim değişikliği konusunda bilgilendirilerek, İklim Değişikliği Taslak Eylem Planı ile ilgili görüş ve önerileri alınacaktır.
İklim Değişikliği Elçisi başvuruları yaş, cinsiyet ve uzmanlık alanı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek olup,  katılımcılar toplantı içeriği ve programı konusunda bilgilendirilecektir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Halkı bilgilendirmek ve halkın desteğini ve farkındalığını artırmak için toplantılar sonunda 300 kişilik bir yaşayan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Elçileri Ağı” kurulacak, sürdürülebilir destek için bu elçiler aktif olarak izleme faaliyetlerine katılacaktır.

TOPLANTI PROGRAMI
Danışma toplantıları birbirini takip eden 3 hafta sonu cumartesi günleri gerçekleştirilecektir.

1. Hafta: Katılımcılar, iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için alınacak tedbirler ve iklim değişikliğine duyarlı politikaları savunmak ve kendi bireysel tüketim ve yaşam tarzlarını değiştirmek için vatandaşların yapabilecekleri konusunda bilgilendirilecektir.
2. Hafta: AB şehirlerinden en iyi yenilikçi örnekler katılımcılara sunulacaktır. Katılımcılardan iklim değişikliği etkilerini azaltmak için kullanılabilecek herhangi bir müdahale, önlem ya da yöntemi hayal etmeleri istenecektir. Ortaya çıkan fikirler oylanacak ve uygun etkin fikirler üretilecektir.
3. hafta: İklim Değişikliği Taslak Eylem Planı katılımcılara sunularak genel fikirlerini toplamak için bir World Cafe oturumu yapılacaktır. Son oturumda, katılımcılar tematik gruplara bölünecek ve tavsiyeleri alınacaktır.
Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları neticesinde üretilen fikirler, toplantı notları ile ilgili bir rapor hazırlanarak, katılımcılar ile paylaşılacaktır.

 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriği yalnızca Kadıköy Belediyesi liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.