İklim Elçileri Danışma 3. Toplantısı 13-14 Nisan 2018

“Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” kapsamında 1 Nisan ve 8 Nisan tarihlerinde yapılan İklim Elçileri Danışma Toplantılarının sonuncusu farklı yaş gruplarına için 13-14 Nisan tarihlerinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü katılımcının iklim elçisi olması hedeflenen projenin son toplantısında İklim Elçileri; 15 Şubat 2018’de ilk taslağı oluşturularak akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel/merkezi yönetim ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 57 uzmanın görüşüne açılan, böylece İlçemizde iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı hedefler ve çözüm önerileri eklenen “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) Taslak Raporu”na katkıda bulunmak üzere bir araya geldiler.

Proje kapsamında katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantı World Cafe tekniğinin kullanıldığı çalıştay şeklinde düzenlendi. Katılımcılar kendilerine yöneltilen tematik sorular çerçevesinde bilgi, deneyim ve yaratıcılıklarını kullanarak “İklim Eylem Planı”na katkıda bulundular. 3 turda tamamlanan ve Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Aykurt NUHOĞLU’nun da katılarak farklı grupların ortaya çıkardığı yenilikçi fikirleri dinlediği çalıştayda; NUHOĞLU, iklim değişikliği ile mücadelede tek başına belediye imkanları ile sonuç almanın zor olduğunu, ancak katılımcılığın yani insanın işin içine girmesiyle kötü gidişatın önlenebileceğini vurgularken, Kadıköy’ün geleceği için emek veren İklim Elçileri’ne çabalarından ötürü teşekkür etti.

Çalıştay sonunda, Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal POLAT, Kadıköy Kent Konseyi’nin kısa bir tanıtımını ve işleyişini anlatırken, “Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Katılımcı İletişim Stratejileri”ni katılımcılara açıkladı. POLAT, İklim Elçileri’nin Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarına destek olma konusundaki sorumluluklarını belirtirken, her iklim elçisinin önce kendi evinde sonra apartmanında, sokağında ve mahallesinde bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı bir rol üstlenece​​ğini söyledi.

Ayrıca, çalıştaya katılan iklim elçilerinden gelen yoğun istek doğrultusunda gerekli prosedürleri tamamlamaları halinde İklim Elçileri’nin Kadıköy Kent Konseyi’nde bir çalışma grubu kurabileceklerini söyledi. Proje kapsamında ilerleyen günlerde çalıştayda İklim Elçileri’nden elde edilen fikirler ve görüşler doğrultusunda bir rapor hazırlanarak “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) Taslak Raporu” güncellenecek ve “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”na dönüştürülecek. Hazırlanacak olan rapora iklim.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.