İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Dayanıklılığın Arttırılması Projesi

(Increasing Community Resilience in Climate Adaptation Process Project)

Dünyadaki birçok şehir gibi Kadıköy de coğrafi konumu, doğal varlıkları ve yoğun kentleşme nedeniyle deprem, sel ve sıcak hava dalgaları gibi afet riskleriyle karşı karşıyadır. Karşı karşıya kalınan bu risklerle müdadelede yerel yönetimler Afet Yönetimi Döngüsü'nün her aşamasında görevler üstlenmelidir. Ancak her düzeyde bilgi ve kaynak paylaşımına dayalı bu mücadeleler; yerel ve merkezi yönetim işbirliği; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ilk müdahale ekiplerinin desteği ve mahalle gönüllülerinin katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Bu yönüyle, Belediyelerin tüm aktörleri karar alma süreçlerine dahil etmesi ve yerel katılımcılığı desteklemesi gereklidir. 

Bu kapsamda; İklim değişikliği'nin çevresel etkileri ve halk sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadele etmede yol gösterici olan “Kadıköy Belediyesi Sürdürlebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları” 2018 yılında tamamlanmıştır. Kadıköy Belediyesi İklim Adaptasyon Eylem Planı faaliyetlerinden olan “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi”nin kurulması; mahalle ölçeğinde katılımla yerel yönetim tarafından yönlendirilen/desteklenen dirençli bir yapı oluşturarak iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Belediyemiz 2019 yılında, Avrupa Birliği'nin toplumsal zorluklar olarak kabul edilen, sağlık ve çevre konularına odaklanan, hassas gruplara (kadınlar, yaşlılar, ergenler, göçmenler ve mülteciler) özel önem veren, katılımcı araştırma projelerinin uygulanmasını destekleyen InSPIRES Bilim Dükkanı Projesi kapsamında duyurduğu açık çağrıya başvurarak Horizon 2020 Avrupa Komisyonu Research Executive Agency 08.01.2020 tarih ve 741677 sözleşme numaralı “İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi” ile hibe almaya hak kazanılmıştır. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle başlayan proje, bu yıl tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı Nisan ayında ertelenmiş olup, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden devam etmektedir.

İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Dayanıklılığın Arttırılması Projesi" aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır;

  • İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve sosyal dayanıklılığı artırmak,

  • Yerel düzeyde katılım ile yerel yönetim tarafından yönlendirilen ve desteklenen dirençli, gönüllü, esnek bir yapı oluşturmak,

  • Vatandaşların katılımıyla “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi” nin kurulması ve etkinleştirilmesi,

  • Uzman ve akademisyenlerin desteğiyle vatandaşların (özellikle gençlerin) iklime adaptasyonu konusunda farkındalık yaratmak,

  • Uzman ve akademisyenlerin desteğiyle bilim ve teknolojiyi gönüllülerle buluşturmak,

  • Hava kirliliği ve sıcak hava dalgaları gibi acil durumlarda dezavantajlı kesimleri uyaracak bir sistem oluşturmak.

  • Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi'nin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kadıköy'ün Hava Kalitesi'nin ve Sıcaklık Dağılışı'nın Belirlenmesi 

Halk sağlığını, özellikle kırılgan nüfusu, olumsuz etkileyen hava kirliliği ve sıcak hava dalgası/ısı adası etkisi gibi acil durumların tespiti için “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi”ne veri aktarımını sağlamak adına İlçemizde ikamet eden 20 gönüllü kişinin ev balkonlarına hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazı kurulacaktır.

Hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazları elektrikle çalışmaktadır. Cihazlar yerleştiği evin wifi internet hattı üzerinden veritabanına ölçüm sonuçlarını otomatik olarak yollayacaktır. 20 gönüllü kişinin seçiminde cinsiyet eşitliği de göz önünde bulundurucak olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nün bilimsel desteğiyle tespit edilen uygun alanlarda ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ölçüm cihazları yerleştirildikleri evden enerji ve wifi bağlatısını sağlayacaktır.
Katılım sağlayan gönüllü 20 kişiye kurulum öncesinde “İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi”, iklim değişikliği ve etkileri, sıcak hava dalgası, ısı adası hakkında detaylı bilgiler uzaktan eğitim bilgilendirme toplantısı ile aktarılacaktır.

Hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazlarından veritabanına giden sonuçların analizi anlık olarak, "Kadıköy Belediyesi Çevre İzleme Sistemi" web sitesine aktarılacaktır. Kamuoyuna açık olacak sistem ile Kadıköylüler "Kadıköy Belediyesi Çevre İzleme Sistemi" üzerinden mahallelere göre hava kalitesi ve sıcaklık dağılışını grafikler ve haritalar üzerinden takip edecebilecektir. Hava kirliliğinin eşik değerlerin üstüne çıktığı, sıcak hava ve ısı adası etkisi görülen günlerde sosyal medya, sms veya e-posta üzerinden vatandaşların özellikle kırılgan nüfusun uyarılması hedeflenmektedir.

 

 

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.