İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi Tamamlandı

(Increasing Community Resilience in Climate Adaptation Process Project)

 

Kadıköy Belediyesi İklim Adaptasyon Eylem Planı faaliyetlerinden olan “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi”nin kurulması ile; mahalle ölçeğinde katılımla yerel yönetim tarafından yönlendirilen/desteklenen dirençli bir yapı oluşturmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Belediyemiz 2019 yılında, Horizon 2020 Avrupa Komisyonu Research Executive Agency 08.01.2020 tarih ve 741677 sözleşme numaralı “İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi” ile hibe almaya hak kazanmıştır. 


2020 yılı Ocak ayı itibariyle başlayan proje, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı Nisan ayında ertelenmiş olup, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. Proje 2021 yılı Haziran atında başarıyla tamamlanmıştır.


İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Dayanıklılığın Arttırılması Projesi" aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır;

- İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve sosyal dayanıklılığı artırmak,

- Yerel düzeyde katılım ile yerel yönetim tarafından yönlendirilen ve desteklenen dirençli, gönüllü, esnek bir yapı oluşturmak,

- Vatandaşların katılımıyla “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi” nin kurulması ve etkinleştirilmesi,

- Uzman ve akademisyenlerin desteğiyle vatandaşların (özellikle gençlerin) iklime adaptasyonu konusunda farkındalık yaratmak,

- Uzman ve akademisyenlerin desteğiyle bilim ve teknolojiyi gönüllülerle buluşturmak,

- Hava kirliliği ve sıcak hava dalgaları gibi acil durumlarda dezavantajlı kesimleri uyaracak bir sistem oluşturmak.

- Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi'nin sürdürülebilirliğini sağlamak.


 

Kadıköy'ün Hava Kalitesi'nin ve Sıcaklık Dağılışı'nın Belirlenmesi 

Halk sağlığını, özellikle kırılgan nüfusu, olumsuz etkileyen hava kirliliği ve sıcak hava dalgası/ısı adası etkisi gibi acil durumların tespiti için “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi”ne veri aktarımını sağlamak adına İlçemizde ikamet eden 15 gönüllü kadıköylünün ev balkonlarına ve 5 belediye hizmet birimimize hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazı kurulmuştur. Ayrıca, ilçemizde 2 adet dış mekan hava kalitesi ve sıcaklık/nem ölçüm cihazı da aktif olarak ölçüm yapmaya devam etmektedir.

Ev tipi olan ve gönüllü kadıköylülerin balkonlarında bulunan hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazları elektrikle çalışmaktadır. Cihazlar yerleştiği evin wifi internet hattı üzerinden veritabanına ölçüm sonuçlarını periyodik olarak yollamaktadır. 15 gönüllü kişinin seçiminde cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulmuştur. 

  

Dış Mekan Hava Kalitesi ve Sıcaklık/Nem Ölçüm Cihazları

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nün bilimsel desteğiyle tespit edilen uygun alanlarda ikamet edenlere öncelik verilmiştir. Ölçüm cihazları yerleştirildikleri evden enerji ve wifi bağlatısını sağlamaktadır. Katılım sağlayan gönüllülere kurulum öncesinde “İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi”, iklim değişikliği ve etkileri, sıcak hava dalgası, ısı adası hakkında detaylı bilgiler uzaktan eğitim bilgilendirme toplantısı ile aktarılmıştır.

 

Gönüllü Kadıköylülerin balkonlarında bulunan mini hava kalitesi ve sıcaklık/nem ölçüm cihazları

 

Hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazlarından veritabanına giden sonuçların analizi, anlık olarak "Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme Sistemi" web paneline aktarılmaktadır. Şu anda halka açık olarak izlenebilen "Kadıköy Belediyesi Çevre İzleme Sistemi" ile Kadıköylüler mahallelerine göre hava kalitesi ve sıcaklık dağılışını grafikler ve haritalar üzerinden takip edebilmektedir.

Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme Sistemi web paneli


 

Proje kapsamında Kadıköy'de devam eden hava kalitesi ölçümleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nün bilimsel desteğiyle incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucu hazırlanan raporu incelemek için;

Kadıköy Hava Kalitesi Değerlendirmesi - Air Quality Assesment of Kadikoy

Yine Proje kapsamında  İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nün bilimsel desteğiyle hazırlanan Kadıköy'ün kentsel ısı adası durumunu ortaya koyan raporu incelemek için;

Kentsel Isı Adası/Ölçüm Verilerine İlk Bakış - Urban Heat Island/A Glance on Measurement Data


Hava kirliliğinin eşik değerlerin üstüne çıktığı, sıcak hava ve ısı adası etkisi görülen günlerde sosyal medya, sms veya e-posta üzerinden vatandaşların, özellikle kırılgan nüfusun uyarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda "Kadıköy Belediyesi Çevre İzleme Sistemi" web sitesi arayüzünün yenilenerek kullanıcı dostu hale getirilmesi ve erken uyarı sisteminin kurulması çalışmaları 2021 yılı içinde tamamlanacaktır.

 

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.