İklimin Ayak İzleri Seminerleri - 1 (Afete Dirençli Kentlerin Ayak İzi - İlk 72 Saat)

İklimin Ayak İzleri Seminerleri - 1 (Afete Dirençli Kentlerin Ayak İzi - İlk 72 Saat)

Kadıköy İklim Elçileri ve Kadıköy Belediyesi ortaklığı ile düzenlenen "İklimin Ayak İzleri Seminerleri"nin ilki olan ‘’Afete Dirençli Kentlerin Ayak İzi - İlk 72 Saat‘’ konulu eğitim ve uygulama çalışması 05.10.2019 cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda 26 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda doğal afetlerin oluşumları ve afet esnasında yapılması gerekenler, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemler katılımcılara anlatılmıştır. "Deprem Deneyim Odası", 5 Boyutlu Sinema" ve İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu" ile uygulamalı olarak afetlere karşı hazırlık eğitimi verilmiştir. Ayrıca, katılım sağlayan gruplara afetlerin sadece depremden ibaret olmadığı,günümüzde iklim kaynaklı afetlerin zararları, iklim değişikliğinin önüne geçilmezse bu tip afetlerin frekans ve şiddetinin artacağı konusunda bilinçlendirme yapılarak, iklim değişikliğine adaptasyon ve Kadıköy İklim Elçileri'nin kim olduğu konusunda tanıtım yapılmıştır.

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.