Kadıköy Belediyesi İklim Eylemi Adaptasyon Çalıştayı Gerçekleşti

09 Mayıs 2018 Çarşamba günü 12:30-17:30 arası Kadıköy Akademi'de İklim Eylemi Uzmanlar Adaptasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediyemizden Strateji Geliştirme, Etüt Proje, İmar ve Şehircilik, Plan Proje, Park ve Bahçeler, Kentsel Tasarım, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Veteriner İşleri müdürlüklerinden uzman personeller, Dr. Rana BEŞE Polikliniğinden Halk Sağlığı Uzmanı Doktorlar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi akademisyenler, Bağımsız Danışmanlar, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nden ve Proje ortağı Demir Enerji firmasından uzmanların katılımıyla gerçekleşmiştir.

37 uzmanın katılım sağladığı çalıştayda, açılış konuşmaları ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU "Kentlerde İklim Uyum Stratejileri ve Uygulamaları" başlıklı bir sunum yaptı. Demir Enerji firmasından Dr. Baha KUBAN'ın çalıştay tekniği hakkında yaptığı kısa bilgilendirme sonrasında başlayan çalıştayda, İklim değişikliğinine adaptasyon (uyum) stratejisi başlıklarına göre ayrılan gruplar Halk Sağlığı, İdari Örgütlenme ve Planlama, Kentsel Isı Adası Etkilerinin Azaltılması, Yeşil Alanlar, Yeşil Koridorlar ve Biyoçeşitlilik, Kent İçi Suları, Dereler ile Yağışlar ve Su Yönetimi konuları hakkında tartıştılar.

Çalıştay sonunda her grup kendi başlığında ortaya çıkardığı adaptasyon yöntemlerini sunarken, ortaya çıkan sonuçlar analiz edilerek önümüzdeki günlerde Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi'ne kapsamında hazırlanan Kadıköy Belediyesi İklim Eylem Planı'na eklenecektir.

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.