Kadıköy Belediyesi'ne AB'den Destek

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' çerçevesinde 49.882,2 Avro hibe almaya hak kazandı.

Kadıköy Belediyesi, 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı”na Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ile “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)” projesi ile katılım sağlayan Kadıköy Belediyesi 49.882,2 Avro hibe almaya hak kazandı. 

BÜTÜNCÜL ve KATILIMCI İKLİM EYLEMİ PROJESİ

Proje Kadıköy’de iklim değişikliği konusunda öncü olacak.  15 Eylül tarihi itibarıyla başlayan ve 1 yıl sürecek projede, katılımcı bir perspektifle belediye personeli ve Kadıköylülerin aktif katılımıyla, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında Kadıköy sakinleri arasında yerel sahiplenme platformları oluşturmak; 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim programları geliştirmek; Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı dirençli hale gelmesinde kapasite arttırmak; özellikle gençler ve çocuklara odaklanmak ve belediyenin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerinde paydaşlar arasında sahiplenme duygusu yaratmak amaçlanıyor.

Proje paydaşları arasında belediye çalışanları, Kadıköy Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, Kadıköy mahalle muhtarları, gençler ve çocuklar başta olmak üzere Kadıköy sakinleri yer alıyor. Proje ayrıca Kadıköy’de yaşayan ve /veya Kadıköy için çalışan ve iklim değişikliğinden etkilenen herkesi kapsıyor.

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANA FAALİYETLER

Kadıköy Belediyesi karbon emisyon hedeflerini revize etmek ve yeni hedeflere göre fayda-maliyet analizi yapmak: Projenin ilk aşamasında Kadıköy Belediyesi’nin karbon emisyon hedefleri, tekrar gözden geçirilecek. Yeni hedeflere göre bir fayda-maliyet analizi yapılarak, planın uygulama aşamasında vatandaşların daha aktif katılımını sağlayacak şekilde çevresel, ekonomik ve sosyal eylemlerin bir ön değerlendirmesi yapılacak.

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlamak ve tamamlamak : Revize edilen karbon emisyon hedefleri doğrultusunda Kadıköy Kent Konseyinin aktif katılımı ile Kadıköy Belediyesi içerisinden 30 personel ve iklim değişikliği konusunda 10 uzman akademisyenden oluşan ekibin işbirliğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Faaliyet Planı Taslağı hazırlanarak yol haritası çıkarılacak.

Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları düzenlemek: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı, Danışma Toplantıları aracılığıyla Kadıköy halkı ile tartışılacak. Danışma toplantıları, 2 tur halinde ve 3 hafta sonu boyunca, 30 yaş üzeri 150 kişi ve 18-29 yaş arasındaki 150 kişinin (Kadıköy vatandaşları) katılımıyla organize edilecek. Toplantılarda esnasında katılımcılar iklim değişikliği konusunda eğitilerek olası senaryolar ve gerekli eylemler hakkında bilgilendirilecek ve taslak plana ilişkin görüş ve önerileri alınacak.

Muhtarları plan sürecine dahil etmek : Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı, Kadıköy mahalle muhtarlarına tanıtılacak, ardından muhtarların görüş ve önerileri alınacak. Plana dair görüş ve önerilerin alınmasının ardından bir iletişim stratejisi geliştirilecek.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planını nihai hale getirmek ve yaygınlaştırmak: Projeye dair toplanan görüş ve öneriler, uzman ekibin kilit paydaşlarla yeniden bir araya geleceği toplantıda değerlendirilecek ve plana dahil edilecek. Nihai hale getirilen plan belediyenin karar organlarının onayına sunulacak.

Özel Bir Eğitim Programı ve Eğitim Kitapçığı Geliştirmek: 3-6 yaş arası çocuklar için sürdürülebilir eğitim programı geliştirilerek, Kadıköy’deki 20 anaokulunda bu eğitimler verilecek ve en az 4 bin çocuğa ulaşılarak iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmaları sağlanacak.

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.