Kadıköy Belediyesi'ne İklim Başarı Rozeti

Kadıköy Belediyesi, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne üyeliği kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede yürüttüğü sera gazı azaltım çalışmaları ile uluslararası başarı rozetine layık görüldü

Kadıköy Belediyesi’nin 2012 yılında imzaladığı Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy - GCoM); iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı olan binlerce yerel ve bölgesel yetkiliyi bir araya getiriyor. Bu şehir ve bölgeler; sürdürülebilir enerji eylem planları hazırlayarak sürdürülebilirlik çerçevesinde, bölgesel veya ulusal düzeyde belirlenen hedefleri gerçekleştirmekte ve şehirlerin bölgelerle, devletlerle ve merkezi hükümetlerle birlikte çalışmasını teşvik ediyor.  

Kadıköy Belediyesi de Paris İklim Anlaşmasının yeni hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar ilçe sera gazı salım miktarının % 40 oranında azaltılmasına yönelik proje ve faaliyet çalışmalarına GCoM platformunda hız verdi. 2018 yılında hazırladığı “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları” ile daha dayanıklı ve düşük emisyonlu kentlere ulaşmak için gerekli adımları hayata geçirdi. Azaltım ve adaptasyon çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen bu eylem planının 2019 yılındaki raporlaması sonucu “İklim Başarı Rozeti”ne layık görüldü. 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.