Kadıköy CDP 2021 Şehirler Listesindeki Yerini Korudu

2000 yılından beri; Şehirler ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede doğru seçimler yaparak doğal kaynakları koruması için küresel çapta çevresel raporlama hizmeti sunan CDP, Dünya çapında 8.000’den fazla şehir ve kurumun sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımları ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştığı bir platform sunmaktadır.

Kadıköy Belediyesi olarak 2010 yılından beri yürüttüğümüz iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının bir parçası olan; her yıl hesaplanan Kadıköy Belediyesi'nin kurumsal ve İlçe çapında sera gazı salımları ile Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve Adaptasyon Eylem Planları’na ait verilerin kullanıldığı 2021 CDP Şehirler Puanlama Anketi tamamlanmıştır. CDP İklim Değişikliği ile Mücadele Programı tarafından incelenen veri ve raporlarımız sonucunda; Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi İklim ve Enerji) ile 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını kurumsal ve kentsel ölçekte %40 azaltmayı taahhüt eden Kadıköy İlçesi, İlk defa 2020 yılında elde ettiği, CDP Şehirler Listesi’nde en üst sınıf olan “Leadership-Liderlik” sınıfında A- skorunu 2021 yılında da korumayı başarmıştır.

Kadıköy 2021 CDP Raporu

Kadıköy 2020 CDP Raporu

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.