Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları

“Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi-KİEP (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)”,  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte, Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ve Kadıköy Kent Konseyi işbirliğinde yürütülmektedir. Projenin genel amacı Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çabalarını Kadıköy sakinlerinin aktif katılımıyla geliştirmek ve hayata geçirmektir.

KATILIMCI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI DANIŞMA TOPLANTILARI

Belediyemiz ile Kadıköy sakinleri ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında katılımcı yöntemlerle daha güçlü ilişkiler kurmak stratejik hedeflerimizdendir. Projemiz kapsamında hazırlanması planlanan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı” için emisyon hedeflerini belirleme ve yol haritasını geliştirme konusunda hem paydaşların hem de Kadıköy sakinlerinin aktif katılımları ile “Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları” gerçekleştirilecektir. Danışma Toplantıları ile Kadıköy Belediyesi İklim Eylem Planı konusunda halkı bilgilendirilmesi, halkın desteğinin ve farkındalığını arttırılması hedeflenmektedir.

Danışma Toplantıları ile taslak eylem planı üzerinde tartışılarak, katılımcı ve demokratik bir yöntemle “Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı” şekillendirilecektir. 18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü katılımcı ile 2 grup halinde 3’er kez gerçekleştirilecek Danışma toplantıları ile; katılımcılar iklim değişikliği konusunda bilgilendirilerek, taslak Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı ile ilgili görüşleri ve önerileri alınacaktır. Danışma toplantıları sonunda 300 kişilik bir yaşayan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Elçileri Ağı” kurulmuş olacak, sürdürülebilir destek için bu elçiler aktif olarak izleme faaliyetlerine katılacaktır.

İKLİM ELÇİLERİ DANIŞMA TOPLANTILARI PROGRAMI

1. Hafta Toplantıları

18-29 Yaş Arası Grup

Tarih: 01 Nisan 2018

Saat: 10:00 – 16:00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Salon 1

30 Yaş Üstü Grup

Tarih:
01 Nisan 2018

Saat: 10:00 – 16:00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Salon 2

 

2. Hafta Toplantıları

18-29 Yaş Arası Grup

Tarih: 08 Nisan 2018

Saat: 10:00 – 16:00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Salon 1

 30 Yaş Üstü Grup

 Tarih: 08 Nisan 2018

 Saat: 10:00 – 16:00

 Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Salon 2

 

3. Hafta Toplantıları

18-29 Yaş Arası Grup

Tarih: 13 Nisan 2018

Saat: 09:30 – 16.00

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

30 Yaş Üstü Grup

Tarih: 14 Nisan 2018

Saat: 09.30 – 16:00

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2018

 

TOPLANTI PROGRAMI 

Danışma toplantıları 3 hafta sonu gerçekleştirilecektir.

1.Hafta: 

Katılımcılar, iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için alınacak tedbirler, iklim değişikliğine duyarlı politikaları savunmak, kendi bireysel tüketim ve yaşam tarzlarını değiştirmek için vatandaşların yapabilecekleri konusunda bilgilendirilecektir. 

2.Hafta:

AB şehirlerinden en iyi yenilikçi örnekler katılımcılara sunulacaktır. Katılımcılardan iklim değişikliği etkilerini azaltmak için kullanılabilecek herhangi bir müdahale, önlem ya da yöntemi hayal etmeleri istenecektir. Ortaya çıkan fikirler oylanacak ve uygun etkin fikirler üretilecektir.

3.Hafta:

İklim Değişikliği Taslak Eylem Planı katılımcılara sunularak genel fikirlerini toplamak için bir World Cafe oturumu (çalıştay) yapılacaktır. Katılımcılar tematik gruplara bölünecek ve tavsiyeleri alınacaktır.

 

Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları neticesinde üretilen fikirler ve toplantı notları ile ilgili bir sonuç raporu hazırlanarak, katılımcılarla e-posta üzerinden paylaşılacaktır.

İletişim ve sorularınız için: 0216 542 50 00 - 1537

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.