Kentsel Dönüşüm Sürecinde Binalarda Güneş Enerjisi Kullanım Potansiyeli Odak Toplantısı

Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve GÜNDER, GENSED, Yeşil Düşünce Derneği, Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası’nın katılımları ve Kadıköy Kent Konseyi’nin Kolaylaştırıcılığıyla gerçekleştirilen toplantı notları:

Şule SÜMER, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Kadıköy Belediyesi Covenant of Mayors’a üye olarak 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %20 oranında azaltılmasına dair taahhütte bulunmuştur.

BMİDÇS taraflar konferansı sonrası kentler için sera gazı emisyon azaltım hedefi2030 yılına kadar %40 olarak belirlenmiştir.

Belediyemiz sürdürmekte olduğu AB Projesi ile 2020 hedefi 2030’a yükseltmeyi öngörmekte ve bu kapsamda İklim Eylem Planı çalışmalarını sürdürmektedir.

Envanter çalışması kapsamında enerji tüketen tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve azaltımına yönelik İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması aşamasında Binaların özellikle konutlarda enerji verimliliği ve temiz enerji kullanımı oldukça önemlidir.

Şu an ki noktada; Sera gazı envanterinin hazırlanması, raporlama, anaokullarına yönelik eğitim ve 40 kişilik uzman ekibin oluşturulması ve iklim elçileri ile 300 kişilik çalıştayların hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Demir Enerji ve Türkiye Avrupa Vakfı ile yürütülen proje kapsamında hazırlanan bu toplantıda Demir enerji Envanter sürecini, Faruk bey ise güneş panellerinin uygulanabilirliği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacak ve sonunda fikir alış verişi bölümüne geçilecektir.

Baha KUBAN, Demir Enerji

Kent  planlama ve enerji verimliliği entegre edilmesi gerekiyor.

2015’ten sonra iklim uyum & adaptasyon planları ile olası iklim değişikliği etkilerine karşı önlemlerin alınması gerektiği stratejilerin belirlenmesi isteniyor.

Yeşil & Mavi Örgütlenmesi gün geçtikçe hızlanıyor ve bunlara yönelik önlem önerilerinin geliştirilmesi isteniyor.

SECAP: enerji Akışları ve Stratejilerin geliştirilmesi

2010’ dan 2016’ ya Kadıköy’de birçok değişiklik olmuş durumda; nüfus değişikliği, şehir oluşumundaki değişimler, yenilenme ve kentsel dönüşüm süreçleri ilçenin envanterini etkileyen süreçler..

Kadıköy sera gazı emisyonlarının %39’u ısınma; %26’sı elektrik kaynaklı

Bu doğrultuda; azatlıma yönelik alınacak önlemlere ilişkin fayda-maliyet analizlerinin belirlenmesi gerekiyor, tüketimlerin azaltılmasına yönelik;

Konutlarda enerji verimliliği (yalıtım & aydınlatma)

Pasif bina tasarımları

Yenilenebilir enerji

Bölgesel merkezi ısıtma sistemleri

Atık ısı kullanımı (sanayide var ancak ülkemizde pek görülen bir ısınma şekli değil)

Ulaşım modlarında değişiklik

Faruk TELEMCİOĞLU, GÜNDER

Çatı uygulamaları

Neden çatı

Almanya çatı uygulamaları

Dünya bankası çatı raporu

Çatı uygulamalarında maliyet

Yenilenebilir enerji kooperatifleri

Güneş Enerji Kullanım alanları

Saha kurulumları

Çatı uygulamaları

Isı pompası

Bölgesel ısıtma sistemleri

Neden çatı?

Çatı boş

Arazi bulunmaması

Kaynağında tüketim

Şebeke yükünün azaltılmasına olanak sağlaması

Almanya’da  %65 oranında çatı uygulaması var

Türkiye kurulu gücü 85.200 MWh, güneş enerjisi 3.421 MWh

1 kW =10 m² yer tutuyor

1 ev ortalama 2-2,5 kW tüketimi oluyor

Ortalama 1 ev için 20-25 m² lik bir alan ihtiyacı doğuyor.

Türkiye’de 9.428.000 bina var

%89 konut  /  %7 ticari  /  %2 kamu

Çatı alanı: 1.137.000 m²

Toplam bina alanı: 2.2.37.000 m²

467 milyon m² güneş enerjisi kullanım alanı potansiyeli var

En kötü 10 m²’den hesaplanınca 46.000 MW kullanım potansiyeli var

6.500 MW olabilirlik değeri

Mevzuat ve maliyetlere bakılınca bu işi yapabilecekler düşünüldüğünde 3.800 MW yapılabilir

Bakanlık 4.000 MW çatı kurulumu yapacağını söylediğinden bu rakam doğrulanmış oluyor.

13,3 dolardan elektriğin şebekeye satışı mümkün

Kooperatif ticari şirket; en az 7 kişi olmak koşulu ile elektrik üretip, satıp, geliri pay etmek mümkün. (ortak başı 100 TL)

ETKB ve EPDK ile kooperatiflere yönelik çalışmalar yapılıyor; 23 kooperatif var (son 2 tanesi Çorum’dan)

Kooperatif Finansman Olanakları

KOSGEP

TKDK

Kalkınma Ajansı

Katılım Bankaları

Plan ve Proje Müdürü Zerrin KARAMUKLUOĞLU: Güneş enerjisi pillerinin zararları yok mu?

Elektrik Odası Yanıtı: Güneşten dahi çevreye az zarar veren panelleri saha uygulamasında toprak kapandığından flora etkileniyor ve verimsizleşiyor ve toprak 30 yıl güneş almıyor. Rüzgar enerjisi tarıma etki ediyor ve tozumaya neden oluyor. Bu nedenle çevreye en az zarar veren güneş panelleri.

EKO IQ Barış DOĞRU: Güneş pili olgusu aslında yanlış çeviriden kaynaklanıyor. Gerçekte güneş pili diye nitelendirilen nesneler aslında güneş panelleri.

Kent Konseyi, Cevher BİLGİN: Müteahhitler yan çiziyor, imar plan notlarına yazılarak, hiç değilse güneş panelleri için alt yapının hazırlatılmasının zorunlu kılınması isteniyor.

Kurulum Şirketi: Enerjisa’da artık güneş enerjisi ile ilgili muhatap bulunabildiği ancak belediyelerde bunun hala mümkün olmadığı, belediyelerden izin alınması süreci için etkili ve yetkin bir personele ihtiyaç duyulduğu,

Kent Konseyi, Semih BİLGİN: güneş enerjisinin milli bir görev olduğu, güneş kolektörü konan çatıya güneş paneli konması için statik tartışması yaşandığı, oysa ki bir kolektörün 50 kilo + depo; panelin ise 16 kilo olduğu düşünüldüğünde statiğe çok daha az zarar verebileceğin hesap edilmediği

Nilüfer ve Seferihisar Belediyelerinde kooperatif kurulduğu, Nilüferde kurulan 1000 ortaklı yapı olduğundan yürütülmesi aşamasında sıkıntının yaşanabileceği belirtiliyor.

Meclisten hiç değilse bir tavsiye kararı alınabilir. Almanya uygulaması Türkiye’de mümkün değil.

Mimarlar Odası, Ayşen CİRAVOĞLU: Konuya bütüncül bakılması gerekir, Güneş enerjisi diğer konularda eş zamanlı gidilmeli, Sürdürülebilirlik gerekiyor, mahalle kimliği de önemli, Çevrenin korunması vb.,Güneş paneller ile kent estetiğinin bir arada düşünülmesi..

Müstakil binalar tek başına karar veriyor, apartmanlarda pek mümkün olmuyor.

İmar ve Şehircilik Müdürü, Hasan AKYILDIZ: Halkın talebinin olmaması, 100 m2 için 28 haneli bir evde her ev için 700 m2alan gerekiyor. Güney cephede en fazla 100 m2 alan var.

Yeni binalar için alt yapı zorunlu tutulabilir.

Güneş verimliliği yüksek binalar için de parsel bazında zorunlu tutabiliriz.

Dayanak verilirse, bu mümkün olabilir.

Başkan Yardımcısı Mehmet ŞENGÜN: Bitişik nizamlı bölgelerde güneş paneli uygulamalarının kent estetiğini de olumlu yönde etki edebilir.

Başkan Yardımcısı Bahar YALÇIN: Çatı katlarının ortak alan olarak kullanımı ve çatı eğimini sabitlemek ve yağmur suyunun toprağa ulaşmasını sağlamak için, alınan kararın İBB ye gönderildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan AKYILDIZ: Plan notu almaksızın çünkü bu İBB’den de onay gerektirir, Belediye tüzel kişi olarak Başkan ve Başkan Yardımcısı onayı ile bunu yapabilir, Plan notu meclis kararı gerektirir, yapı ruhsatı gerektirmeyen oluşumlar uygulanabilir (“baz istasyonları yapı kullanım izin belgesine tabidir”)

Yeşil Düşünce Derneği, Sevil TURAN: Maltepe Belediyesi böyle bir karar almış ve Müteahhitler birliği karşı dava açarak, davayı kazanmışlar?

GENSED, Serdar SERHATIOĞLU: 3 binada güneş enerjisi uygulaması yaptıklarını belirtti. Yasallık konusu tartışıldı.

Kadıköy Belediye Meclis Üyesi, Ülkü ÖZER: Halka, kullanıcıya faydasının verilerle aktarılması ve anlatılması gerekiyor. Tıpkı mantolama gibi anlatılması…

Kurulum Şirketi:  Güneye bakması şart değil, 6-10⁰ eğim olması bizim için ideal..

Fransa’da çatı entegre sistemlere teşvik var. Kiremit kullanmak yerine panel kullanılıyor. Böylece kiremit yükü binaya etki etmemiş oluyor.

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.