Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' çerçevesinde 49.882,2 Avro hibe almaya hak kazandı.

Kadıköy Belediyesi, 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı”na Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ile “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)” projesi ile katılım sağlayan Kadıköy Belediyesi 49.882,2 Avro hibe almaya hak kazandı. 

BÜTÜNCÜL ve KATILIMCI İKLİM EYLEMİ PROJESİ

Proje Kadıköy’de iklim değişikliği konusunda öncü olacak.  15 Eylül tarihi itibarıyla başlayan ve 1 yıl sürecek projede, katılımcı bir perspektifle belediye personeli ve Kadıköylülerin aktif katılımıyla, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında Kadıköy sakinleri arasında yerel sahiplenme platformları oluşturmak; 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim programları geliştirmek; Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı dirençli hale gelmesinde kapasite arttırmak; özellikle gençler ve çocuklara odaklanmak ve belediyenin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerinde paydaşlar arasında sahiplenme duygusu yaratmak amaçlanıyor.

Proje paydaşları arasında belediye çalışanları, Kadıköy Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, Kadıköy mahalle muhtarları, gençler ve çocuklar başta olmak üzere Kadıköy sakinleri yer alıyor. Proje ayrıca Kadıköy’de yaşayan ve /veya Kadıköy için çalışan ve iklim değişikliğinden etkilenen herkesi kapsıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPÇIK

Proje kapsamında Kadıköy Belediyesi karbon emisyon hedeflerini revize edecek ve yeni hedeflere göre fayda- maliyet analizi yapacak. Revize edilen karbon emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Faaliyet Planı Taslağı hazırlanarak yol haritası çıkarılacak. Çıkarılan yol haritası çeşitli toplantılarla Kadıköy’lülerle tartışılacak, görüş ve önerileri alınacak.  Çeşitli platformlarda yapılan toplantılarda toplanan görüş ve öneriler plana dahil edilecek. Projede çocuklar için de özel çalışmalar yapılacak. Projede 3-6 yaş arası çocuklar için sürdürülebilir eğitim programı geliştirilerek, Kadıköy’deki 20 anaokulunda bu eğitimler verilecek ve en az 4 bin çocuğa ulaşılarak iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmaları sağlanacak.

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.