KADIKÖY, CDP 2022 A LİSTESİNDE İKLİM EYLEMİ LİDERİ OLAN 122 DÜNYA ŞEHİRİNDEN BİRİ

17 Kasım 2022


• Kadıköy, kar amacı gütmeyen çevresel etki kuruluşu olan CDP'den iklim eylemi alanında en yüksek puanı alan 122 şehirden biri oldu.
 
• Kadıköy olarak, Türkiye’den CDP 2022 anketine katılan şehirler içinde A Listesi’nde yer almaya hak kazanan ilk ve tek şehir olmanın gururunu yaşıyoruz.
 
• A Listesinde yer alan şehirler, A Listesinde yer almayan şehirlere göre iki kat daha fazla iklim hafifletme ve uyum önlemi alarak şehirlerinde iklim ivmesi oluşturuyor.
 
• 2022'de puan alan şehirlerin yalnızca %12'si A puanı aldı.

Kadıköy, zorlu küresel ekonomik durumun baskılarına rağmen, CDP tarafından dünya genelinde çevresel eylem ve şeffaflık konusunda cesur olarak liderlik yapan 123 şehirden biri olarak kabul edildi.

Şehirleri iklim eylemlerini ve hedeflerini artırmaya teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanan CDP'nin Şehirler A Listesi, şehirler tarafından CDP-ICLEI İzleme Platformu'na beyan edilen çevresel verilere dayanmaktadır. Bu yıl ilk kez 1.000'den fazla şehir 2022'de CDP'den iklim eylemleri için bir derece aldı.

A puanı almak için, diğer eylemlerin yanı sıra, bir şehrin CDP-ICLEI İzleme Platformu aracılığıyla kamuya açıklama yapması, şehir çapında bir emisyon envanterine sahip olması, bir iklim eylem planı yayınlamış olması,  gerekiyor. Ayrıca, iklim riski ve güvenlik açığı değerlendirmesini tamamlamalı ve iklim tehlikeleriyle nasıl başa çıkacağını göstermek için bir iklim uyum planına sahip olmalıdır.

A Listesindeki birçok şehirde, Belediye Başkanlarının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi taahhüdü de dahil olmak üzere çeşitli başka liderlik eylemleri de bulunuyor. A Listesindeki şehirler, tıpkı ulusal hükümetlerden COP27'de yapmalarının istendiği gibi, uyumlu ve etkili eylemler yoluyla iklim liderliğini gösteriyor. A Listesi olmayan şehirlere göre iki kat daha fazla hafifletme ve uyum önlemi alıyorlar.

Kadıköy de, bu yılki A Listesindeki diğer 122 şehir gibi acil ve etkili iklim eylemi gösterdiği için CDP tarafından kutlanıyor. İddialı emisyon azaltma hedeflerinden iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmaya kadar, küresel düzeyde farklı iklim gerçekleri ve öncelikleri olan A Listesindeki şehirler diğer şehirlere liderlik ediyor. Ancak, yine de bu eylemlerin daha ileri, daha hızlı gitmesi ve diğer şehirlere yayılması gerekiyor.

Kadıköy de diğer şehirler gibi iklim krizinden en çok etkilenecek şehirlerden biridir. Coğrafi konumu, yüksek nüfusu, ulaşım merkezi olması, turistik, sosyal ve kültürel bir merkez olması nedeniyle çeşitli çevresel riskler altındadır. Bu nedenlerle Kadıköy, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bunu gerçekleştirmek için katılımcı, bilinçlendirici ve iyileştirici uygulamaları hayata geçiren bir belediye olarak vatandaşlarına ve diğer şehirlere örnek olmaya çalışmaktadır.

Birçok Avrupa şehri gibi Kadıköy de hızlı kentleşmenin olumsuz sonuçlarına,  iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine ve hava kirliliği gibi sorunlara karşı önlem almak zorundadır. Yeşil alanlar, çarpık ve hızlı kentleşme ile kritik bir şekilde azalmaktadır. Kadıköylüler yeşil rekreasyon alanlarından diğer semtlerde yaşayanlara göre daha fazla yararlanmasına rağmen, Kadıköy'de yeşil alan miktarı AB'deki benzer kentsel alanlardaki kişi başına ortalama yeşil alan seviyesinin altında bir seviyedir. Şehrin bazı bölgelerinde son dönemdeki kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle hızla azalan yeşil alanlar, eğer önlem alınmazsa artan yoğun yapılaşmayla daha da azalacaktır. İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkla birlikte Kadıköy, kentsel ısı adalarının etkilerini azaltmak için büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Yeşil koridorların oluşturulması ve arazi kullanımının daha iyi yönetilmesi için belediyenin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Ayrıca araştırmaya göre Kadıköy İstanbul'da yaşlı nüfusun en yoğun olduğu ilçedir. Bazı mahallelerde yaş ortalaması 45'in üzerinde olup, +65 yaş kişiler Kadıköy nüfusunun %19'unu oluşturmaktadır. Tüm bu sayısal veri ve analizler, iklim değişikliğinden etkilenebilecek özellikle kırılgan nüfusa dahil insan sayısının ciddi miktarda fazla olduğunu ve artacağını gösteriyor.


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bir varoluş tehlikesiyle karşı karşıyayız ve artık harekete geçmeliyiz, artık krize kriz gibi davranmalıyız.” Biz Kadıköy Belediyesi olarak, iklim değişikliği ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu süreçlere adapte olmaya çalışıyoruz.

Yaşanabilir şehirlerin elbette birçok unsuru var. İklim krizi ve kentlerin yeşil dönüşümü bunun yalnızca bir boyutu. Kuşkusuz, nitelikli kamusal alanlar, temel hizmetlere erişim, kırılgan sosyal grupları kapsayan politikalar, kent ekonomisi, ulaşım planlaması, biyo-çeşitlilik, gıda güvenliği, barınma sorunu ve daha birçok konu eşgüdüm halinde çözüldüğünde yaşanabilir şehirlerden bahsedebiliriz. Bu kapsamda; CDP-ICLEI anketi ve sonuçları, iklim değişikliği ile mücadelemizde hangi noktada olduğumuzu bize göstermesi ve bizi daha fazla çalışmaya motive etmesi açısından çok önemli platform. 2020 ve 2021 yıllarında A- Listesi’nde yer alırken bu yıl A Listesi’nden yer almak ve bölgemizdeki diğer şehirlere ve ilçelere liderlik etmekten memnuniyet duyacağız. Kadıköy olarak, Türkiye’den CDP 2022 anketine katılan şehirler içinde, A Listesi’nde yer almaya hak kazanan ilk ve tek şehir olmanın gururunu yaşıyoruz.


CDP 2022 Feedback Report


İklim değişikliği ve sıfır atık çalışmalarımızı cevre.kadikoy.bel.tr ve iklim.kadikoy.bel.tr web sitelerimizden takip edebilirsiniz.


 

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.