Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA 2013) kapsamında finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’na Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ile başvurusunu yaptığı “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)” projesi ile Kadıköy Belediyesi 49.888,2 Avro hibe almaya hak kazanmış ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 29 Mayıs 2017 tarihinde hibe sözleşmesi imzalamıştır. 

15 Eylül 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan ve 12 ay süren projenin Genel Hedefi; Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çabalarını Belediye personeli ve Kadıköy sakinlerinin aktif katılımını önceleyen katılımcı bir perspektifle ve küresel ve AB düzeyi strateji ve yöntemleri dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmektir.

Projenin Özel Hedefi ise; (1) İhtiyaç temelli sürdürülebilir planlar geliştirmek, (2) Kadıköy sakinleri arasında sürdürülebilir bir yerel sahiplenme platformu oluşturmak ve (3) 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik sürdürülebilir bir eğitim programı geliştirmek suretiyle; iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı dirençli hale gelmesinde Kadıköy Belediyesinin kapasitesini arttırmak ve özellikle gençler ve çocuklara odaklanarak, Belediyenin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerinde paydaşlar arasında sahiplenme duygusu yaratmaktır.

Projenin temel paydaşları Belediye çalışanları, Kadıköy Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, Kadıköy mahalle muhtarları ve gençler ve çocuklar başta olmak üzere Kadıköy sakinlerini içermekle birlikte; esasen Kadıköy’de yaşayan ve/veya Kadıköy için çalışan ve iklim değişikliğinden etkilenen herkesi kapsamaktadır.

Faaliyet 1: Kadıköy Belediyesi karbon emisyon hedeflerini revize etmek ve yeni hedeflere göre fayda-maliyet analizi yapmak

Kadıköy Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi ve daha ihtiyaç-temelli hedefler belirlenmesi amacıyla ve de Paris İklim Anlaşması'nın yeni hedefleri doğrultusunda, projenin ilk aşamasında Kadıköy Belediyesi’nin karbon emisyon hedeflerinin, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak yolunda atılmış olan adımları pekiştirmek için “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve Stratejileri”nin ve projenin genel hedefinin dahilinde tekrar gözden geçirilmesi. Belediye çalışanları ve uzmanların birlikte yürüteceği çalışmalarla revize edilen yeni hedeflere göre bir fayda-maliyet analizi yapılması, planın uygulama aşamasında vatandaşların daha aktif katılımını sağlayacak şekilde çevresel, ekonomik ve sosyal eylemlerin bir ön değerlendirmesinin yapılması.

Faaliyet 2: Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlamak ve tamamlamak

Revize edilen karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda; Kadıköy Kent Konseyi'nin aktif katılımı ile, Kadıköy Belediyesi içerisinden 30 personel ve iklim değişikliği konusunda 10 uzman akademisyenden oluşan ekibin işbirliğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Faaliyet Planı Taslağı'nın hazırlanarak yol haritasının çıkarılması.

Faaliyet 3: 3 hafta süren 2 tur Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları düzenlemek

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı'nın, Danışma Toplantıları aracılığıyla Kadıköy halkı ile tartışılması. Danışma Toplantıları'nın, 2 tur halinde ve 3 hafta sonu boyunca, 30 yaş üzeri 150 kişi ve 18-29 yaş aralığındaki 150 kişinin (Kadıköy vatandaşları) katılımıyla organize edilmesi. Danışma Toplantıları esnasında katılımcıların iklim değişikli konusunda eğitilerek olası senaryolar ve gerekli eylemler hakkında bilgilendirilmesi ve katılımcıların Taslak Plana ilişkin görüş ve önerilerinin alınması.

Faaliyet 4: 21 Muhtarı Plan sürecine dahil etmek

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Kadıköy Kent Konseyi aracılığıyla Kadıköy mahalle muhtarlarına tanıtılması, ardından muhtarların görüş ve önerileri sunulması. 2 veya 3 gün süresince düzenlenecek toplantılar ile iklim değişikliğine dayanıklılığı artırmak, mahallelerinde farkındalığı artırmak ve kullanılabilecek materyaller konularındaki ihtiyaçların sorulması. Plana dair görüş ve önerilerin bir araya getirilmesini müteakip, bir iletişim stratejisi geliştirilmesi. Muhtarların Kadıköy İklim Elçileri hakkında bilgilendirilerek, elçiler ile muhtarlar arasındaki olası işbirliği yolları nın Mahalle İletişim Planı İletişim Stratejisine dahil edilmesi.

Faaliyet 5: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planını nihai hale getirmek ve yaygınlaştırmak

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağına dair toplanan görüş ve önerilerin, uzman ekibin kilit paydaşlarla yeniden bir araya geleceği toplantılarla değerlendirilmesi ve Plana dahil edilmesi. Nihai hale getirilen Plan'ın Belediye'nin karar organlarının onayına sunulması.

Faaliyet 6: Özel Bir Eğitim Programı ve Eğitim Kitapçığı Geliştirmek

3-6 yaş çocuklar için sürdürülebilir eğitim programı geliştirilerek, Kadıköy’deki 20 anaokulunda bu eğitimlerin verilmesi ve en az 4.000 çocuğa ulaşılarak iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmalarının sağlanması.

 

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.