KADIKÖY, CDP 2023 A LİSTESİNDE İKLİM EYLEMİ LİDERİ OLAN 119 DÜNYA ŞEHİRİNDEN BİRİ

Kadıköy, kar amacı gütmeyen çevresel etki kuruluşu CDP'den iklim eylemi alanında en yüksek puanı alan 119 şehirden oluşan yeni sınıftan biri.

A Listesindeki şehirler, A Listesi olmayan şehirlere göre 4 kat daha fazla iklim azaltım ve uyum önlemi alarak iklim ivmesi kazanıyor.

2023'te puanlanan şehirlerin yalnızca %13'ü A puanı aldı.

Kadıköy, Türkiye’den A Listesi’nde iki yıl üst üste yer almaya hak kazanan ilk ve tek şehir olmanın gururunu yaşıyor.

 

Kadıköy, zorlu küresel ekonomik durumun baskılarına rağmen, bu yıl da, CDP tarafından dünya genelinde çevresel eylem ve şeffaflık konusunda cesur olarak liderlik yapan 119 şehirden biri olarak kabul edildi.

Şehirleri iklim eylemlerini ve hedeflerini artırmaya teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanan CDP'nin Şehirler A Listesi, şehirler tarafından CDP-ICLEI İzleme Platformu'na beyan edilen çevresel verilere dayanmaktadır. 939 şehir 2023'te iklim eylemleri için CDP'den derecelendirme aldı.

A puanı almak için, bir şehrin diğer eylemlerin yanı sıra CDP-ICLEI Track aracılığıyla kamuya açıklama yapması, şehir çapında bir emisyon envanterine sahip olması ve bir iklim eylem planı yayınlaması gerekir. Aynı zamanda bir iklim riski ve hassasiyet değerlendirmesini tamamlamalı ve iklim tehlikeleriyle nasıl başa çıkacağını gösterecek bir iklim uyum hedefine sahip olmalıdır. A Listesindeki şehirlerin çoğu, bir şehrin Belediye Başkanının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi kararlılığı da dahil olmak üzere çeşitli başka liderlik eylemleri de gerçekleştirmektedir.

A Listesindeki şehirler, tıpkı COP28'de ulusal hükümetlerden yapmalarının isteneceği gibi, uyumlu ve etkili eylemlerle iklim liderliğini ortaya koyuyor. A Listesi dışındaki şehirlere göre dört kat daha fazla azaltım ve uyum önlemi alıyorlar.

Kadıköy ve bu yılın A Listesindeki diğer 118 şehir, iddialı emisyon azaltma hedeflerinden iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmaya kadar acil ve etkili iklim eyleminin küresel düzeyde ve farklı iklim gerçekliklerine sahip şehirlerde gerçekleştirilebileceğini göstermesi nedeniyle de kutlanıyor. Ancak, yine de bu eylemlerin daha ileri, daha hızlı gitmesi ve diğer şehirlere yayılması gerekiyor.

Kadıköy de diğer şehirler gibi iklim krizinden en çok etkilenecek şehirlerden biridir. Coğrafi konumu, yüksek nüfusu, ulaşım merkezi olması, turistik, sosyal ve kültürel bir merkez olması nedeniyle çeşitli çevresel riskler altındadır. Bu nedenlerle Kadıköy, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bunu gerçekleştirmek için katılımcı, bilinçlendirici ve iyileştirici uygulamaları hayata geçiren bir belediye olarak vatandaşlarına ve diğer şehirlere örnek olmaya çalışmaktadır.

Birçok Avrupa şehri gibi Kadıköy de hızlı kentleşmenin olumsuz sonuçlarına,  iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine ve hava kirliliği gibi sorunlara karşı önlem almak zorundadır. Yeşil alanlar, çarpık ve hızlı kentleşme ile kritik bir şekilde azalmaktadır. Kadıköylüler yeşil rekreasyon alanlarından diğer semtlerde yaşayanlara göre daha fazla yararlanmasına rağmen, Kadıköy'de yeşil alan miktarı AB'deki benzer kentsel alanlardaki kişi başına ortalama yeşil alan seviyesinin altında bir seviyedir. Şehrin bazı bölgelerinde son dönemdeki kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle hızla azalan yeşil alanlar, eğer önlem alınmazsa artan yoğun yapılaşmayla daha da azalacaktır. İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkla birlikte Kadıköy, kentsel ısı adalarının etkilerini azaltmak için büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Yeşil koridorların oluşturulması ve arazi kullanımının daha iyi yönetilmesi için belediyenin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Ayrıca araştırmaya göre Kadıköy İstanbul'da yaşlı nüfusun en yoğun olduğu ilçedir. Bazı mahallelerde yaş ortalaması 45'in üzerinde olup, +65 yaş kişiler Kadıköy nüfusunun %19'unu oluşturmaktadır. Tüm bu sayısal veri ve analizler, iklim değişikliğinden etkilenebilecek özellikle kırılgan nüfusa dahil insan sayısının ciddi miktarda fazla olduğunu ve artacağını gösteriyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara ODABAŞI,

İklim değişikliği, insanlık tarihinin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. İklim değişikliğinin etkileri, artık günlük hayatımızda hissedilir hale geldi. Aşırı hava olayları, kuraklık, sel, deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkilerin her geçen gün daha da artacağı öngörülüyor. Bugün, iklim değişikliği ile mücadele için harekete geçmemiz gereken bir dönüm noktasındayız. Artık krize kriz gibi davranmalı ve bu sorunu çözmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız.

Kadıköy Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımıza ilk olarak 2009 yılında “İklim Dostu Kentler Kampanyası”na katılım ile başladık.

10 yılı aşkın süredir devam eden süreçte Kurumsal Sera Gazı Salımlarımızı hesaplama ve “Başkanlar Sözleşmesi”ni imzalama sürecimiz, 2017 yılında ICLEI üyeliğimiz ile devam etti.

2018 yılında kentimizde iklim kaynaklı tehlikelere başa çıkabilmek ve imisyonlarımızı azaltmak için Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde başvurduğumuz “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi" ile "Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları"mızı hazırladık. Bu planlar, çevreyi koruma ve iklim değişikliği ile başa çıkma çabalarımızda bize rehber oluyor.

2020 yılından beri her yıl çevresel verilerimizi ve iklim eylem planlarımızı şeffaf bir şekilde kâr amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan CDP-ICLEI İzleme Platformu aracılığıyla açıklıyoruz. Bu çabalarımızın karşılığı olarak 2022 yılında Türkiye'de ilk defa CDP Şehirler A Listesi'ne girmeye hak kazandık.

Kadıköy Belediyesi olarak, iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem veriyoruz.

  • Ulaşım sürdürülebilirlik ilkesini benimsedik. Kadıköy'de toplu taşımayı teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve araç kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Kadıköy’de toplamda 18 noktada elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumuna başladık. Önümüzdeki günlerde ilk 5 istasyonun kurulumu tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Diğer kalan şarj istasyonlarının kurulumuna etap etap devam edeceğiz.
  • İlçemizde enerji verimliliği projelerini hayata geçirdik. Belediye binamız ve diğer hizmet birimlerimizde enerji verimliliği önlemleri alarak enerji tüketimini azaltıyoruz. Evlendirme binamızın üstüne kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali ile binanın enerji tüketimlerinin %40’ını güneşten sağlıyoruz. Yıllık ortalama 200.000 kWh lık üretimi olan tesisten bugüne kadar 2.340.000 tl tasarruf sağladık. Hedefimiz 2024 yılına kadar kurulu gücümüzü 1 Megawatt’a çıkartmak.
  • Ağaçlık yeşil alanlarımızı arttırıyoruz. Kadıköy'de serin noktalar oluşturabilmek ve yeşil alan miktarımızı artırmak için yeni parklar ve bahçeler oluşturuyoruz.
  • Hizmet birimlerimizde kurduğumuz yağmur suyu toplama, depolama ve sulama sistemleri ile bugüne kadar 2500 ton su tasarrufu yaptık. Topladığımız suları, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde bahçe sulamada ve rezervuarda, diğer hizmet birimlerimizde ise sokak yıkama ve yine rezervuarlarda kullanıyoruz. Yağmur suyu sistemlerimizi diğer kurum binalarımıza da yayıyoruz.
  • Kadıköy’de sürdürülebilir atık yönetimi projelerini hayata geçiriyoruz. Atık miktarını azaltmak ve atıkları geri dönüştürmek için Atıksız Yaşam Hareketi çalışmalarımız devam ediyor.

Bu kapsamda; CDP-ICLEI anketi ve sonuçları, iklim değişikliği ile mücadelemizde hangi noktada olduğumuzu bize göstermesi ve bizi daha fazla çalışmaya motive etmesi açısından çok önemli platform. 2022 yılında olduğu gibi bu sene de A Listesi’nden yer almak ve bölgemizdeki diğer şehirlere ve ilçelere liderlik etmekten memnuniyet duyacağız. Kadıköy olarak, Türkiye’den CDP 2023 anketine katılan şehirler içinde, A Listesi’nde yer almaya hak kazanan tek ilçe Belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu motivasyonla, 2024 yılında da iklim değişikliği ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. İklim değişikliği, hepimizin ortak sorunudur. Bu sorunu çözmek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kadıköy Belediyesi olarak, bu konuda öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz.

İklim değişikliği ve sıfır atık çalışmalarımızı cevre.kadikoy.bel.tr ve iklim.kadikoy.bel.tr web sitelerimizden takip edebilirsiniz.


CDP 2023 Feedback Report


 

CDP Hakkında

CDP, şirketler, şehirler, eyaletler ve bölgeler için dünyanın çevresel açıklama sistemini yürüten, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur. 2000 yılında kurulan ve 136 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 740'tan fazla finans kurumuyla çalışan CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya, suyu korumaya teşvik etmek için sermaye piyasalarının ve kurumsal satın almaların kullanılmasına öncülük etti.

Küresel piyasa değerinin %50'sine sahip 18.700'den fazla şirket ve 1.100'den fazla şehir, eyalet ve bölge dahil olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 20.000 kuruluş 2022'de CDP aracılığıyla veri açıkladı. CDP, Science Based Targets girişimi, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda ve Net Zero Asset Managers girişiminin kurucu üyesidir.

Daha fazlasını öğrenmek için cdp.net adresini ziyaret edin veya @CDP hesabını takip edin.

 

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ile Mücadele Birimi

 

 

Access to the path 'C:\Apps\Web\iklim.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.